woensdag 30 april 2014

Een TekenOp een bepaalde dag kwamen er mensen tot Jezus en vroegen Hem om een teken, zodat “ze in Hem konden geloven”.

Eigenlijk verwachtten ze geen teken. Wat ze echt wilden was om aan te tonen dat ze gelijk hadden en dat Jezus geen Zoon van God was.

Jezus liet hun weten dat ze geen teken zouden zien. (Marcus 8:11,12)

Aan de andere kant beloofde Jezus (toen Hij met de discipelen sprak) dat de tekenen de gelovigen zouden volgen. (Marcus 16:17)

De eerste vraag is dus: Laat God de mensen tekenen zien of niet?
Het antwoord is: Jawel.

De tweede vraag: Wie “ziet” de tekenen?
Antwoord: Alleen degenen die geloven.

En... Wie gelooft? Degenen die in plaats van om een teken vragen, de tekenen van hun geloof tonen.

Wie gelooft vraagt niet om tekenen.

Wie gelooft geeft tekenen van zijn geloof, door zijn acties.

Wie bent u?

Degene die vraagt of degene die geeft?

zaterdag 5 april 2014

Het Woord van GodDe Bijbel is het Woord van God.

Daardoor praat God met ons.

Zelfs als er delen daarvan zijn die je niet kunt begrijpen, dien je ze te accepteren, om de kracht van God te kunnen ervaren.

Dit betekent natuurlijk niet dat je aan iedereen die over God of Zijn Woord praat aandacht dient te besteden. Maar jij moet wel alles accepteren wat geschreven staat (in de Bijbel).

Vaak heb ik mensen geprobeerd te counselen die problemen hiermee hebben.

Het feit dat ze iets in de Bijbel lezen dat tegen hun manier van denken ingaat, veroorzaakt een blokkade tussen hun en God.

Waarom? Omdat de persoon zich niet wil vernederen en erkennen dat wat God zegt altijd het beste is...

Zoals het kind dat denkt dat hij meer weet dan zijn ouders, handelt de persoon alsof hij meer wist dan God.

Is er iets in de Bijbel dat jij niet hebt begrepen?

Bid en vraag aan God om je te laten zien wat die boodschap betekent. Wees meer geconcentreerd op doen wat Hem behaagt dan op willen weten wat een bepaalde passage betekent.

Vroeger of later zal je het duidelijk begrijpen.

God praat met de nederigen.

“...Daarom staat er: God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.” (Jakobus 4:6)