dinsdag 30 december 2014

Vertrouwen en Trouwheid


De relatie tussen de man en de vrouw symboliseert de relatie tussen God en de mens.

God liet toe dat mensen in zo’n relatie zouden komen (huwelijk) zodat wij de relatie met God beter konden begrijpen.

vrijdag 26 december 2014

Haten is Doden


“Gij zult niet doodslaan.” (Ex 20:13)

Het is duidelijk dat het fout is om te doden.

Wij kunnen niet vergeten dat de Israëlieten gedurende 430 jaar slaven waren geweest en ze hadden ongetwijfeld gezien hoe hun broeders voor niets gedood werden.

Nu zij vrij waren, moesten ze weten dat dat de manier niet was waarop ze met elkaar dienden te handelen.

Kaïn had zijn broer uit jaloezie gedood en werd vervloekt.

dinsdag 9 december 2014

Wie wil lang leven?


Als wij de tien geboden met aandacht lezen, merken wij op dat de eerste vier geboden met een persoonlijke relatie met God te maken hebben en de laatste zes met de manier waarop wij onze naaste dienen te behandelen.

Ik, persoonlijk, geloof dat niemand in staat is om de laatste zes geboden volledig te vervullen zonder de eerste vier te praktiseren. Vanwege het feit dat de relatie tussen de mensen ook gekoppeld is aan de relatie met God.

Dat wordt duidelijk wanneer wij het vijfde gebod lezen:

“Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.”