woensdag 16 september 2015

Waarom heb ik de Heilige Geest nog niet ontvangen?


Waarom heb ik de Heilige Geest nog niet ontvangen?

Dit is de vraag die veel gelovigen zich afvragen.

Voordat wij hem antwoorden, dienen wij de reden te begrijpen waarom God Zijn Geest aan de gelovigen geeft.

maandag 7 september 2015

Emotioneel Geloof

Ondanks hun geloof zijn er veel mensen die geen positieve resultaten kunnen bereiken.

Daaruit komt de volgende vraag voor: Ik geloof in God en kom naar de kerk, waarom verandert mijn leven dan niet?

woensdag 26 augustus 2015

Bewust Geloof


Het inteligente geloof is bewust.

Bewust, omdat de persoon die het heeft, weet waar hij in gelooft.

Bewust, omdat het begrepen wordt.

Bewust, omdat het niet gedwongen wordt.

woensdag 19 augustus 2015

Innerlijke Vrede


Het bestaan van innerlijke conflicten is in onze maatschappij onvermijdelijk. Naast onze dagelijkse strijden, zorgt de ontwikkeling van communicatiemiddelen ervoor dat wij onszelf vullen met informatie die, over het algemeen, twijfels, angsten en onzekerheden voortbrengen.

Het is heel makkelijk om innerlijk verzwakt te worden en de vrede te verliezen. Vandaar de constante groei van depressie, innerlijke leegte, stress, laag zelfvertrouwen etc.

woensdag 5 augustus 2015

Het geloof en het offer (deel 3)


Wie zijn “vrijheid” niet wil opofferen, kan niet behouden worden.

Begrijp me goed, wij zijn vrij.

God heeft ons bevrijd van de geestelijke slavernij.

Dat betekent niet dat er geen regels bestaan en dat wij alles mogen doen.

maandag 3 augustus 2015

Het geloof en het offer (deel 2)


Wie wil verliezen?

Toen wij tot het geloof kwamen, deden wij het precies omdat wij niet meer wilden “verliezen”. Veel van ons "waren het zat" en dat hebben wij als brandstof gebruikt om ons leven te doen veranderen.

Dat betekent niet dat het leven van geloof alleen uit overwinningen bestaat.

In feite, om te kunnen winnen, moeten wij vaak eerst verliezen.

vrijdag 31 juli 2015

Het geloof en het offer (deel 1)


Het Bijbelse geloof gaat altijd gepaard met offer.

Ondanks het feit dat God offers vraagt, betekent dat niet per se dat Hij dat doet om ons te testen.

maandag 27 juli 2015

Het Grootste Verschil


Veel mensen dromen van een leven zonder problemen.

Het is waar dat de meeste mensen die tot God komen, dat doen, omdat zij bepaalde problemen willen oplossen.

Dat gebeurde ook met mijn familie.

maandag 20 juli 2015

De macht van het woord


De Bijbel leert ons dat zowel dood als leven zich op onze tong bevinden, oftewel, in onze woorden. Als ons woord de macht heeft om te zegenen of te vervloeken, stel u zich dan het Woord van de Almachtige God voor? Hetzelfde Woord dat het universum schiep.

vrijdag 17 juli 2015

De kracht in u


Iedereen heeft de kracht om keuzes te maken.

Het is mogelijk dat u zich in een situatie bevindt die door de fout van iemand anders veroorzaakt werd.

woensdag 15 juli 2015

Geduld?


"Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf, zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen" (Hebreeën 6:13-15).

Hoewel God aan Abraham had gezworen dat Hij hem zou zegenen en tot een groot volk zou maken, vond dat niet meteen plaats.

maandag 13 juli 2015

Er is tijd voor alles


Voor alles op aarde is er een tijd.

De wijze Salomo heeft het al lang geleden gezegd:
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.” (Pr 3:1)

dinsdag 7 juli 2015

Abraham en IsaakEen oude man vertrok met zijn zoon, op een dag uit Berseba
Zij waren in gedachten en stil, onderweg naar Moria
Zij gingen alleen op hun weg, niemand kende het mysterie
Maar zij wisten dat die oude man, een vriend van God was 

vrijdag 3 juli 2015

Wat voor soort geloof heeft u?


Toen Abraham onderweg was naar Berg Moria vroeg zijn zoon Isaak hem "Mijn vader, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?" (Gn 22:7).

Abraham antwoordde hem met geloof "God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon" (Gn 22:8).

donderdag 2 juli 2015

Geen succes?


De reden waarom het leven van veel mensen niet ontwikkelt, zoals ze het verwachtten, is vaak niet direct gebonden met het feit dat zij iets slecht doen.

Normaal gesproken, als het verwachte succes niet bereikt wordt, vraagt de persoon zich af: wat voor fout heb ik gemaakt? Heb ik iets gedaan dat niet mocht? Wordt ik nu bestraft voor iets dat ik deed?

donderdag 25 juni 2015

Vertrek nu


Alles ging goed in het leven van Abraham. Hij genoot van zijn zoon Isaak. Elke dag naar hem kijken, was elke dag zijn droom te leven. Hij was eindelijk vader en had zijn grootste verovering behaald.

Tot de dag kwam dat het volgende gebeurde:

"Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik. En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal." (Genesis 22:1-2)

dinsdag 23 juni 2015

Waarom werkt mijn geloof niet?


Wij allen hebben vragen.

En één van de vragen die veel mensen hebben is: Waarom werkt mijn geloof niet?

Als wij het Bijbelse geloof willen begrijpen, dan dienen wij het begin daarvan te analyseren.

dinsdag 9 juni 2015

Het zaad


Het is frustrerend om op iets te wachten dat nooit zal gebeuren.

En dat is het gevoel dat de mensen hebben, die verwachten dat God in hun plaats zal handelen.

God maakte het zaad.

Maar wij zijn degenen die het moeten zaaien.

zaterdag 30 mei 2015

Gods droom


Zoals een vader die geen plezier heeft in de nederlaag van zijn kinderen, heeft God ook geen behagen in de dood en veroordeling van de mensheid.

Ik heb vaak met ouders gesproken, die slecht behandeld werden door hun kinderen. Desondanks blijven zij van hun kinderen houden en proberen hun te helpen.

vrijdag 22 mei 2015

Geloof


In God geloven houdt veel meer in dan geloven dat Hij bestaat.

Er is een grote verwarring, wat dit onderwerp betreft.

Velen denken dat omdat ze geloven dat God bestaat, Hij verplicht is om hun te belonen.

dinsdag 12 mei 2015

vrijdag 8 mei 2015

Wachten


Wachten is vaak noodzakelijk.

Eigenlijk, moeten wij geduldig zijn en de juiste processen volgen om onze doelen te bereiken.

vrijdag 1 mei 2015

Dromen


Iedereen droomt.

Nee, ik praat niet over de dromen die wij hebben wanneer we slapen. Dat soort dromen hebben, normaal gesproken, geen zin.

Maar de dromen die wij hebben wanneer wij wakker zijn. Die hebben wel zin.

dinsdag 28 april 2015

Wanneer “het beste” niet genoeg is


Hoe vaak zegt men: "Het lukte niet, maar tenminste heb ik mijn best gedaan”?

Denkt u dat ‘mijn best’ doen genoeg was?
Als het genoeg was, waarom lukte het dan niet?

woensdag 22 april 2015

Gehele kracht!


In Lucas 10:25-28 vroeg een wetgeleerde aan de Here Jezus wat hij moest doen om gered te worden en de zekerheid te hebben van zijn behoudenis.

Het is opmerkelijk dat een WETGELEERDE, die schijnbaar het Woord van God goed dient te kennen, toch niet de zekerheid had van zijn behoudenis.
Immers, als hij dat had, zou hij die vraag niet stellen.

vrijdag 17 april 2015

Zie het goede


Wat andere mensen doen, kunnen wij niet veranderen.

Het is natuurlijk makkelijk om de fouten van anderen op te merken. Maar wanneer wij dat doen, vergeten wij dat als wij hun beoordelen, wij zelf ook een fout begaan…

Daarom leerde Jezus ons om goede ogen te hebben.

maandag 13 april 2015

Wie zal Ik zenden?


Elke dag overlijden er gemiddeld 385 mensen in Nederland.

Hoeveel van hun hebben de kans gekregen om behouden te worden?

Hoeveel van hun hebben die kans genomen?

woensdag 8 april 2015

Wees Voorzichtig


Wanneer wij praten, zaaien wij.

Wanneer wij luisteren, oogsten wij.

Zaaien en oogsten zijn noodzakelijk.

Maar, wij mogen het niet zomaar doen.

woensdag 1 april 2015

Voelen of niet voelen? Dat is de vraag…


Wat wij voelen is niet zo belangrijk als wat wij doen.

Veel mensen denken dat ze God behagen omdat zij “voelen” dat God met hun is.

Anderen doen wat God zegt, maar omdat zij niets speciaals voelen, beginnen ze te twijfelen aan hun geloof.

maandag 30 maart 2015

Welke wijn is beter?


Ik begrijp niet zoveel over wijn.

In ieder geval, weet ik, dat veel mensen zeggen dat de oude wijn beter is dan de nieuwe. Anderen houden meer van nieuwe wijn.

Nee, deze boodschap gaat niet over wijn…

woensdag 25 maart 2015

Ik wil God ZO dienen! (deel 3)


Jezus zei: “De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat…” (Joh 3:8)

Wanneer de wind blaast, kan niemand bepalen waar hij vandaan komt noch waar hij naartoe gaat.

“…zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.” (Joh 3:8)

zondag 22 maart 2015

De Jakobs en de Esau's


Vandaag spraken wij over het Woord van Maleachi 1 waarop God een antwoord gaf op de vraag van hoe Hij Zijn liefde aan ons heeft getoond.

Hij antwoordde “Ik heb Jakob liefgehad en Esua heb Ik gehaat”, dat is, ogenschijnlijk, een vreemd antwoord. Als je naar de vraag en het antwoord kijkt, dan lijkt het één niets te maken te hebben met het ander.

woensdag 18 maart 2015

Ik wil God ZO dienen! (deel 2)


Het werk van God is, natuurlijk, van God.

Ja, het behoort aan God.

En, als het van God is, dan is Hij de enige die kan bepalen hoe het gedaan moet worden. Hij is ook degene die de dienaren kiest, die Hij zal gebruiken.

dinsdag 17 maart 2015

Ik wil God ZO dienen! (deel 1)


Een dienaar is iemand die dient.

De dienaar doet niet wat hij wil doen, maar wat zijn heer of meester van hem verwacht.

donderdag 12 maart 2015

Meer doen vs Beter doen


Meer doen is niet altijd een synoniem van beter doen.

In feite is het mogelijk dat wij, op een bepaald moment, minder doen, maar wel beter...

Er bestaat echter geen vaste regel die dat bepaalt.

woensdag 11 maart 2015

Afspraak is afspraak!


Na een gezegende zondagdienst, op de Internationale Vrouwendag, hebben wij onze belofte vervuld.

De uitdaging was om de CPC Halve Marathon te lopen, als een manier om de activiteiten van de JvO te sponsoren.

dinsdag 10 maart 2015

De Rechtvaardige


Weten dat wij bepaalde rechten hebben, is niet genoeg om ze ook daadwerkelijk te verkrijgen.
De rechten hebben alleen waarde wanneer wij ze opeisen.

Hetzelfde geldt wanneer wij over geloof praten.

vrijdag 6 maart 2015

Onze dagelijkse strijd


Iedereen heeft gevoelens.

Het maakt niet uit hoe groot uw geloof is, u blijft emoties hebben.

Zo zal het altijd zijn.

dinsdag 3 maart 2015

Ik steun de JvO


Vorig jaar hebben wij een paar keer hardgelopen met het doel om de projecten van de JvO financieel te ondersteunen.

De JvO (Jeugdgroep van Oranje) is de jongerengroep van de UKGR.

Wegens het positief resultaat hebben wij de beslissing genomen om het dit jaar weer te doen.

zaterdag 28 februari 2015

'Mijn Visiebord'


Het voorstel 'Mijn Visiebord' zal op maandag in alle UKGR vestigingen gehouden worden.

Op maandag 2 maart begint het.

Voor meer informatie ga naar: ukgr.nl.

vrijdag 27 februari 2015

De tijd is nu!


Vaak wacht men te lang om een beslissing te nemen of een actie te ondernemen die de gewenste resultaten voortbrengt.

Het ergste hiervan is dat de tijd, in dit geval, ons niet helpt.

woensdag 25 februari 2015

Uw wil geschiede!


Veel mensen twijfelen aan wat de wil van God voor hun leven is.

Wetende dat God een vader is, concluderen wij dat Hij het beste voor ons wenst.

zondag 22 februari 2015

Door de Geest wandelen


“Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.” (Gal 5:16)

Door de Geest wandelen is niets meer dan door het geloof leven.

Om door het geloof te leven, moet de persoon zich op het Woord van God baseren.

woensdag 18 februari 2015

Jezus gaf de Geest


Bisschop,

Vandaag kreeg ik een inspiratie die ik met u wil delen:

Wij weten dat de doop met de Heilige Geest pas beschikbaar werd voor de mensheid nadat de Here Jezus Zijn missie op aarde had volbracht.

dinsdag 17 februari 2015

Nee, het is niet te accepteren!


Soms worden wij door bepaalde omstandigheden geconfronteerd, die wij niet begrijpen.

Wanneer dat gebeurt, vragen wij ons normaal gesproken af: Waarom gebeurt dit?

Natuurlijk kon God dat vermijden. Hij kon die situaties tegenhouden.

Maar, weet u wat er gebeurt?

maandag 16 februari 2015

Zo sterk als superman?


In de tocht van het geloof zullen er altijd situaties plaatsvinden om u proberen te ontmoedigen.

Ik wil niet negatief zijn, maar u wel waarschuwen.

Wanneer wij nieuw zijn in het geloof, hebben wij de neiging om te denken dat alles snel goedkomt en wij zo sterk zijn als superman…

zondag 15 februari 2015

Eerlijkheid


Het geloof is een kracht.

Een kracht die in staat is om levens helemaal te veranderen.

Het herstelt de zieke.
Bevrijdt de gekwelde.
Redt de families.
Doet ons nieuwe mensen worden.

zaterdag 14 februari 2015

De kerk verlaten is God verlaten (deel 2)


Hoeveel mensen kent u, die God hebben leren kennen zonder dat ze naar de kerk kwamen?

Veel?
Weinig?
Niemand?

U kunt die vraag wel beantwoorden.

vrijdag 13 februari 2015

De kerk verlaten is God verlaten (deel 1)


Ik weet dat de titel van deze boodschap heel controversieel kan zijn.

Maar dat is precies mijn bedoeling.

Ik wil de mensen doen nadenken en niet alleen volgen wat anderen zeggen.

U bent intelligent en, daarom, hoeft niemand voor u te denken.

donderdag 12 februari 2015

Dat is gevaarlijk! (deel 4)


In de vorige boodschap heb ik beloofd dat ik zou uitleggen, waarom er mensen zijn die afgevallen zijn van het geloof en zich nooit meer konden (weder) bekeren.

God praat.

En hoe praat Hij?

woensdag 11 februari 2015

Heel blij en tegelijk heel teleurgesteld


Terwijl ik bezig was om een andere boodschap voor te bereiden (deel 4 van Dat is gevaarlijk!), ontving ik de onderstaande email.

Omdat het onderwerp dat daar te lezen is mij deed nadenken, heb ik de beslissing genomen om het vandaag liever met u te delen.  Morgen plaats ik de volgende boodschap hier.