vrijdag 31 juli 2015

Het geloof en het offer (deel 1)


Het Bijbelse geloof gaat altijd gepaard met offer.

Ondanks het feit dat God offers vraagt, betekent dat niet per se dat Hij dat doet om ons te testen.

maandag 27 juli 2015

Het Grootste Verschil


Veel mensen dromen van een leven zonder problemen.

Het is waar dat de meeste mensen die tot God komen, dat doen, omdat zij bepaalde problemen willen oplossen.

Dat gebeurde ook met mijn familie.

maandag 20 juli 2015

De macht van het woord


De Bijbel leert ons dat zowel dood als leven zich op onze tong bevinden, oftewel, in onze woorden. Als ons woord de macht heeft om te zegenen of te vervloeken, stel u zich dan het Woord van de Almachtige God voor? Hetzelfde Woord dat het universum schiep.

vrijdag 17 juli 2015

De kracht in u


Iedereen heeft de kracht om keuzes te maken.

Het is mogelijk dat u zich in een situatie bevindt die door de fout van iemand anders veroorzaakt werd.

woensdag 15 juli 2015

Geduld?


"Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf, zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen" (Hebreeën 6:13-15).

Hoewel God aan Abraham had gezworen dat Hij hem zou zegenen en tot een groot volk zou maken, vond dat niet meteen plaats.

maandag 13 juli 2015

Er is tijd voor alles


Voor alles op aarde is er een tijd.

De wijze Salomo heeft het al lang geleden gezegd:
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.” (Pr 3:1)

dinsdag 7 juli 2015

Abraham en IsaakEen oude man vertrok met zijn zoon, op een dag uit Berseba
Zij waren in gedachten en stil, onderweg naar Moria
Zij gingen alleen op hun weg, niemand kende het mysterie
Maar zij wisten dat die oude man, een vriend van God was 

vrijdag 3 juli 2015

Wat voor soort geloof heeft u?


Toen Abraham onderweg was naar Berg Moria vroeg zijn zoon Isaak hem "Mijn vader, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?" (Gn 22:7).

Abraham antwoordde hem met geloof "God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon" (Gn 22:8).

donderdag 2 juli 2015

Geen succes?


De reden waarom het leven van veel mensen niet ontwikkelt, zoals ze het verwachtten, is vaak niet direct gebonden met het feit dat zij iets slecht doen.

Normaal gesproken, als het verwachte succes niet bereikt wordt, vraagt de persoon zich af: wat voor fout heb ik gemaakt? Heb ik iets gedaan dat niet mocht? Wordt ik nu bestraft voor iets dat ik deed?