zaterdag 28 februari 2015

'Mijn Visiebord'


Het voorstel 'Mijn Visiebord' zal op maandag in alle UKGR vestigingen gehouden worden.

Op maandag 2 maart begint het.

Voor meer informatie ga naar: ukgr.nl.

vrijdag 27 februari 2015

De tijd is nu!


Vaak wacht men te lang om een beslissing te nemen of een actie te ondernemen die de gewenste resultaten voortbrengt.

Het ergste hiervan is dat de tijd, in dit geval, ons niet helpt.

woensdag 25 februari 2015

Uw wil geschiede!


Veel mensen twijfelen aan wat de wil van God voor hun leven is.

Wetende dat God een vader is, concluderen wij dat Hij het beste voor ons wenst.

zondag 22 februari 2015

Door de Geest wandelen


“Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.” (Gal 5:16)

Door de Geest wandelen is niets meer dan door het geloof leven.

Om door het geloof te leven, moet de persoon zich op het Woord van God baseren.

woensdag 18 februari 2015

Jezus gaf de Geest


Bisschop,

Vandaag kreeg ik een inspiratie die ik met u wil delen:

Wij weten dat de doop met de Heilige Geest pas beschikbaar werd voor de mensheid nadat de Here Jezus Zijn missie op aarde had volbracht.

dinsdag 17 februari 2015

Nee, het is niet te accepteren!


Soms worden wij door bepaalde omstandigheden geconfronteerd, die wij niet begrijpen.

Wanneer dat gebeurt, vragen wij ons normaal gesproken af: Waarom gebeurt dit?

Natuurlijk kon God dat vermijden. Hij kon die situaties tegenhouden.

Maar, weet u wat er gebeurt?

maandag 16 februari 2015

Zo sterk als superman?


In de tocht van het geloof zullen er altijd situaties plaatsvinden om u proberen te ontmoedigen.

Ik wil niet negatief zijn, maar u wel waarschuwen.

Wanneer wij nieuw zijn in het geloof, hebben wij de neiging om te denken dat alles snel goedkomt en wij zo sterk zijn als superman…

zondag 15 februari 2015

Eerlijkheid


Het geloof is een kracht.

Een kracht die in staat is om levens helemaal te veranderen.

Het herstelt de zieke.
Bevrijdt de gekwelde.
Redt de families.
Doet ons nieuwe mensen worden.

zaterdag 14 februari 2015

De kerk verlaten is God verlaten (deel 2)


Hoeveel mensen kent u, die God hebben leren kennen zonder dat ze naar de kerk kwamen?

Veel?
Weinig?
Niemand?

U kunt die vraag wel beantwoorden.

vrijdag 13 februari 2015

De kerk verlaten is God verlaten (deel 1)


Ik weet dat de titel van deze boodschap heel controversieel kan zijn.

Maar dat is precies mijn bedoeling.

Ik wil de mensen doen nadenken en niet alleen volgen wat anderen zeggen.

U bent intelligent en, daarom, hoeft niemand voor u te denken.

donderdag 12 februari 2015

Dat is gevaarlijk! (deel 4)


In de vorige boodschap heb ik beloofd dat ik zou uitleggen, waarom er mensen zijn die afgevallen zijn van het geloof en zich nooit meer konden (weder) bekeren.

God praat.

En hoe praat Hij?

woensdag 11 februari 2015

Heel blij en tegelijk heel teleurgesteld


Terwijl ik bezig was om een andere boodschap voor te bereiden (deel 4 van Dat is gevaarlijk!), ontving ik de onderstaande email.

Omdat het onderwerp dat daar te lezen is mij deed nadenken, heb ik de beslissing genomen om het vandaag liever met u te delen.  Morgen plaats ik de volgende boodschap hier.

dinsdag 10 februari 2015

Dat is gevaarlijk! (deel 3)


“Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het Goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering brengen…” (Hb 6:4-6)

Hier wordt er niet gesproken over mensen die een paar keer naar de kerk zijn gekomen en op een bepaald moment zijn gestopt. Ook niet, over mensen die in God geloven op hun eigen manier. Noch over iemand die zich nooit echt bekeerde.

maandag 9 februari 2015

Openbaring


"Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard?" (Js 53:1)

God zoekt naar mensen die geloven.

Toen Hij vroeg "wie gelooft", was het niets anders dan om de mensen de kans te geven om te reageren op Zijn roeping.

zondag 8 februari 2015

Dat is gevaarlijk! (deel 2)


Ik dien Jezus al 24 jaar.

En één van de dingen die ik heb geleerd, is dat het grootste gevaar van mensen komt, die God op een dag hebben "gediend", maar de kerk daarna verlieten.

Ik zeg grootste gevaar, omdat ik over geloof praat.

zaterdag 7 februari 2015

Dat is gevaarlijk! (deel 1)


Één van de dingen die wij duidelijk in de Bijbel leren, is dat het wijs is om voor mensen en omstandigheden te vluchten, die ons geloof zullen kunnen stelen.

Dit betekent niet dat wij bang voor hun zullen zijn. Maar wel dat wij God moeten vrezen.

vrijdag 6 februari 2015

Zegens en Vloeken


Deze laatste twee weken hebben wij over Deuteronomium 28 gesproken.

De beloftes die daar staan, zijn geweldig.

In die beloftes wordt er gesproken over allerlei soorten zegens.

donderdag 5 februari 2015

Overgave


“Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.” (Joh 4:7)

Jezus vroeg aan de Samaritaanse vrouw om een beetje water.

Het is niet moeilijk om dit te begrijpen.

woensdag 4 februari 2015

Waar kijkt u naar?


Wij, mensen, hebben de neiging om altijd naar het negatieve te kijken.

Als twee dingen tegelijkertijd plaatsvinden, letten wij, normaal gesproken, op het negatieve en negeren het positieve.

dinsdag 3 februari 2015

Zoek!


Is het u ooit wel eens overkomen dat u de sleutel van uw huis niet kon vinden?

Als dat al eens met u is gebeurd, dan weet u zelf wat u toen heeft gedaan.

Ik betwijfel dat u dacht: Jammer, ik kan mijn sleutel niet vinden, maar… het maakt niet uit, ik heb hem toch niet nodig. (?????)

maandag 2 februari 2015

Ik heb er geen zin in!


Wat wij willen doen, is niet altijd het best. Ik zou zelfs zo ver durven gaan om te zeggen dat het vaak het slechtste is.

Als u een persoon bent die alleen datgene doet waar u zin in heeft, dan bent u zeer waarschijnlijk ook een persoon die vaak teleurgesteld wordt.

zondag 1 februari 2015

Vergeving


Kan iemand die anders dan God denkt, Zijn Geest ontvangen?

Wie Hem kent, weet dat Hij vergeeft.

Hij vergeeft de grootste zondes.

Hij vergeeft alles, wanneer iemand Hem zoekt en klaar is om een compromis met Hem te sluiten.