dinsdag 27 januari 2015

Vasten van Daniël (deel 1)


Wat is de Vasten van Daniël?

De Vasten van Daniël is een geestelijk voorstel van geloof voor mensen die een vurig verlangen hebben om de Heilige Geest te ontvangen of vernieuwd te worden in hun relatie met God, zoals beloofd staat in het Woord van God (Joël 2:28, Jeremia 29:11-13). Deze vasten is exclusief bestemd voor het geestelijk leven, zodat men de levenstransformerende ervaring kan ervaren om Gods Geest te ontvangen en door Hem vervuld te worden.

Hoe neemt men deel?

De Vasten duurt 21 dagen. Gezien het feit dat het doel van deze Vasten is om ons te richten op de geestelijke rijkdom, de Doop met de Heilige Geest, zal hij op geestelijke wijze gehouden worden. Gedurende 3 weken zullen wij stoppen met hetgeen onze geest kan besmetten, dingen zoals: films, TV-series, het nieuws, bepaalde internetsites, literatuur, kranten, muziek, dans, theater, feestjes en ander soort vermaak en wereldse informatie. Dit soort informatie heeft een invloed op onze geest, karakter, geloof en gehoorzaamheid aan God. Daarom zullen wij gedurende 3 weken er afstand van nemen, zodat wij de tijd die daardoor vrij komt zullen kunnen besteden om ons innerlijk te reinigen en God meer te zoeken door de Bijbel vaker te lezen, diensten vaker bij te wonen, geestelijke sites te bezoeken en evangelische liederen te beluisteren.

Wat voor Bijbelse basis heeft deze vasten?

Het is gebaseerd op een voorstel die de profeet Daniël deed waarbij hij 21 dagen vastte en zich onthield van bepaald voedsel (Daniël 10:2-3) om een antwoord van God te ontvangen waar hij zeer naar verlangde. Toen de Here Jezus op aarde was, nam Hij ook vaak afstand van de mensen om zich heen zodat Hij alleen kon zijn om te bidden en de Vader te zoeken (Matteüs 14:23, Lucas 5:-15-16). Een ander voorbeeld vinden wij toen Mozes Berg Sinai beklom, zodat hij met God kon spreken. Niemand kon hem volgen, noch zijn gezin, noch het volk, noch de priesters. Dit was tussen hem en God (Exodus 24:1-2).


Met dank aan: Daniël Gebremichael

Geen opmerkingen:

Een reactie posten