zondag 22 maart 2015

De Jakobs en de Esau's


Vandaag spraken wij over het Woord van Maleachi 1 waarop God een antwoord gaf op de vraag van hoe Hij Zijn liefde aan ons heeft getoond.

Hij antwoordde “Ik heb Jakob liefgehad en Esua heb Ik gehaat”, dat is, ogenschijnlijk, een vreemd antwoord. Als je naar de vraag en het antwoord kijkt, dan lijkt het één niets te maken te hebben met het ander.

Er is een reden waarom er in de Bijbel geschreven staat “...de letter doodt, maar de Geest maakt levend” (2 Korintiërs 3:6). Het Woord van God dient geestelijk geïnterpreteerd te worden.

Om Gods antwoord te kunnen begrijpen, dienen wij het verhaal van Jakob en Esau te kennen, want daaruit kunnen wij een hartverwarmende les trekken.

Esau en Jakob waren een tweeling, maar Esau was de eerste die geboren werd en omdat hij de eerstgeborene was had hij het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht verzekerde hem ervan dat hij de opvolger van zijn vader Isaak zou zijn en wat nog belangrijker was: het gaf hem het recht om de begeleiding van God te mogen ontvangen, net zoals zijn vader Isaak en zijn opa Abraham.

Maar Esau verachtte het eerstgeboorterecht en verkocht het voor een bord eten. Hij verkocht het kostbare voor het tijdelijke.

Jakob echter deed het omgekeerde, hij waardeerde het zeer. Hij wilde Gods grootste zegen ontvangen, Zijn constante aanwezigheid en begeleiding in zijn leven en hij verkocht het tijdelijke voor het kostbare. Hij leed liever een beetje honger om dat recht te veroveren. God zag wat beide mannen deden en ook waarom ze dat deden.

Hierdoor verkoos God Jakob boven Esau. En dat is waar wij Gods liefde zien.
God koos degene die eigenlijk niet het recht had, degene waaraan niemand dacht en degene die eigenlijk op de laatste plaats stond.

Hetzelfde gebeurde met Kaïn en Abel. Wat veel mensen misschien niet weten is dat Abel door God gekozen werd, maar Kaïn was de oudste. Volgens de logica en verwachtingen zou hij de eerste moeten zijn om gezegend te worden, maar God koos Abel, omdat hij, hoewel hij jonger was, een beter offer aan Hem presenteerde.

We zien hetzelfde bij David die de jongste was van zijn broers, ook Salomo was niet de eerstgeborene en Juda, de stam van de bloedlijn van de Here Jezus, was ook niet de eerstgeborene. En zo kunnen we nog meer voorbeelden in de Bijbel vinden…

De boodschap is het volgende: God koos de Jakobs van deze wereld. De mensen waar niemand naar kijkt en die misschien zelfs de zwarte schapen zijn van de samenleving, zoals criminelen, zondaars en prostituees om Hem te dienen. In plaats van de Esau’s: de religieuze mensen die toegang hebben tot God, maar niet waarderen wat Hij hun geeft, Zijn Woord, Zijn Huis, Zijn dienaren, Zijn wonderen enz.

Is dat geen liefde?

"Daarom, luidt het woord van de Here, de God van Israël, Ik heb duidelijk gezegd: uw huis en uws vaders huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen, maar nu luidt het woord des Heren: dit zij verre van Mij! Want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden" (1 Samuël 2:30)

In geloof,

Daniël Gebremichael

Geen opmerkingen:

Een reactie posten