woensdag 16 september 2015

Waarom heb ik de Heilige Geest nog niet ontvangen?


Waarom heb ik de Heilige Geest nog niet ontvangen?

Dit is de vraag die veel gelovigen zich afvragen.

Voordat wij hem antwoorden, dienen wij de reden te begrijpen waarom God Zijn Geest aan de gelovigen geeft.

Ondanks het feite dat de Heilige Geest ons de gave van tongen geeft en de capaciteit om wonderen te verrichten in de naam van Jezus, is dat niet de hoofdreden waarom de Heilige Geest gegeven wordt.

De Heilige Geest is gekomen om ons te leiden.

“Doch waneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid…” (Joh 16:13)

God geeft ons Zijn Geest zodat wij de capaciteit hebben om Zijn wil te doen.

Daarom vraag ik: waarom zou God de Heilige Geest geven aan iemand die Zijn wil niet wil doen?

Of, waarom zou God Zijn Geest geven aan iemand voor wie de wil van God niet de hoofdprioriteit is?

Als de persoon door God geleid wil worden, maar zijn eigen wil wenst te blijven doen, zal het nooit lukken.

Dat is de reden waarom veel “Christenen" de Heilige Geest niet kunnen ontvangen.

Het is onmogelijk om de wil van God te mengen met onze eigen wil.

“Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten” (Js 55:9)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten