woensdag 26 augustus 2015

Bewust Geloof


Het inteligente geloof is bewust.

Bewust, omdat de persoon die het heeft, weet waar hij in gelooft.

Bewust, omdat het begrepen wordt.

Bewust, omdat het niet gedwongen wordt.

Jezus gaf het bevel aan de discipelen om de hele wereld in te gaan en het Evangelie aan iedereen te prediken. Wie gelooft en zich laat dopen, wordt behouden. Wie niet gelooft, wordt niet behouden.

Dat betekent dat de keuze aan elke persoon ligt: geloven of niet geloven.

Iedereen heeft het recht om te kiezen.

Wanneer iemand de keuze maakt om God te volgen en behagen, dan oogst hij de goede vruchten van zijn geloof.

Als de persoon kiest om niet te geloven, dan is er geen redding.

Nadat iemand het Evangelie hoort, heeft hij het recht om het te volgen of niet.

De keuze ligt aan hem.

Aan de andere kant, worden er, door zijn bewuste beslissing, gevolgen voortgebracht.

Wanneer u iemand ziet die het Woord van God hoorde, maar koos om het niet te praktiseren, laat u zich dan niet verbazen.

Wij kunnen iedereen proberen te redden, maar de beslissing is persoonlijk.

Niet eens God forceert de mensen om te geloven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten