woensdag 18 februari 2015

Jezus gaf de Geest


Bisschop,

Vandaag kreeg ik een inspiratie die ik met u wil delen:

Wij weten dat de doop met de Heilige Geest pas beschikbaar werd voor de mensheid nadat de Here Jezus Zijn missie op aarde had volbracht.

"Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden” (Johannes 16:7)

Maar wat interessant is, is wat de Bijbel zegt wat er gebeurde toen de Here Jezus stierf:

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest” (Johannes 19:30).

Na zijn dood GAF de Here Jezus de Geest, Zijn Geest, de Heilige Geest.

Pas na Zijn complete offer kwam de Heilige Geest tot beschikking voor het volk.

Zo dienen wij ook te begrijpen dat de Heilige Geest pas komt wanneer het COMPLETE offer wordt gemaakt.
Niet alleen financieel! Maar samen met het financiële deel ook gehoorzaamheid aan het Woord van God en het verlaten van de zonde en niet meer bouwen op de emoties.

Wanneer de persoon een complete offer maakt (het is volbracht), dan zal de persoon de Geest ontvangen die Jezus gaf (gaf de geest).

"En Hij boog het hoofd en gaf de geest”

Wat wij ook dienen te begrijpen is dat Jezus moest sterven, zodat de Geest gegeven kon worden.
Op soortgelijke wijze dienen wij ook, geestelijk gesproken, te sterven om de Geest te kunnen ontvangen.

Dat verklaart op duidelijke wijze wat er in Matteüs 10:39 staat: "Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden”.

Dat God u zegene,

Daniël Gebremichael


11 opmerkingen:

 1. Dank u Bischop en pastoor om dit met ons te delen. Ik merk dat het leven in de wereld, waaraan wij nu eenmaal niet kunnen ontkomen, in combinatie met het strijden voor onze zegens waar God ons mee wil belonen ons soms van God kan verwijderen doordat wij te veel afgeleid worden van wat echt belangrijk is, uiteindelijk telt alleen onze behoudenis. De Geest van God is zo essentieel voor ons om dit inzicht en het geloof vast kunnen houden. Deze vasten heeft mij dit weer heel goed duidelijk gemaakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat klop mr. Daniël, ik ben het helemaal met u eens.

  Het is zeker niet slecht om voor de zegens te strijden, want door de zegens kunnen wij de grootheid van onze God tonen aan de mensen, vooral degenen die lijden en geen uitweg zien.

  Wij kunnen echter niet vergeten waar de Here Jezus ons voor wilde waarschuwen toen Hij het volgende zei:

  "Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God" (Lucas 12:20-21).

  Deze Vasten heeft mij geleerd dat ik meer in heiligheid en gehoorzaam aan God dien te leven.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Joelma Vieira _ Rotterdam18 februari 2015 om 14:23

  We dienen nederig te zijn om deze woord te accepteren en in praktijk zetten zolang wij het niet doen zullen er vasten komen en gaan, maar het zal geen verschil maken in onze leven.

  Bedankt pastor

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Cristiano - Rotterdam18 februari 2015 om 15:16

  Het vasten van Daniel is een gelegenheid om meer tijd te besteden met dingen die met God te maken hebben. Je gaat jezelf ook de vraag stellen "in plaats van dat ik nu bijv tv ga kijken waarom niet gewoon mijn tijd benutten door de bijbel te leze?"

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ook hier zien we hetzelfde proces in werking. Geven om te ontvangen, degenen die zich over hebben gegeven in deze vasten zullen ontvangen of ze hebben al ontvangen!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De 21 Dagen Vasten van Daniel was voor mij elke dag een stap dichter bij God.
  Door 21 dagen afstand te nemen van dingen die niet opbouwend zijn, had ik meer tijd om in mijn geestelijke leven en gezin te investeren. Het is alle moeite waard om deel te nemen, want wat je ervoor terug krijgt is onbeschrijfelijk en overtreft alles.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De vasten van Daniel is het detoxen van informatie die je on-bewust op je neem. Je ontnemen van je eigen plezierige activiteiten. Je ervaar je God beter en hoor je Hem intenser door zijn woord, gebed en prediken. De relatie met de Heer wordt krachtiger intimier en intenser. Pure heerlijkheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Maria Clara Brites19 februari 2015 om 23:31

  Ook nadat we de Heilige Geest ontvangen hebben,is het belangrijk dat we elke dag blijven offeren (Geestelijk gesproken). Deze Vasten van Daniel heeft me geholpen om te blijven offeren voor God.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Laryssa Brites Soares19 februari 2015 om 23:46

  Om de Heilige Geest te krijgen dien je dorst te hebben.
  De Geest van God zal nooit in iemands binnenste komen zonder dat hij of zij Zijn eigen beeld in hem of haar ziet. Daarom zorgt God ervoor dat we klaar moeten staan om alles te doorstaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Marina Silva Dekker20 februari 2015 om 08:30

  Het vasten van afgelopen 21 dagen is altijd een zegen. Degene die God's Geest nodig hebben als de lucht die wij inademen zullen alles doen wat nodig is . Offeren is een noodzaak en geen optie. Deze vasten heeft mij het gebruik van de intelligente geloof nog meer geopenbaard. Door intelligente beslissingen te nemen en zo te overwinnen, kunnen andere onze voorbeeld volgen. Zo wordt het nalatenschap van onze vader van geloof, Abraham, door onze getuigenissen doorgegeven en vermenigvuldigd.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Priscilla Marcos-Vilas Boas - Amsterdam West20 februari 2015 om 12:56

  Dank u wel pr Daniel en bischop voor het delen van deze boodschap.
  Het is waar, de Here Jezus moest alles doen, tot Zijn uiterste gaan, om Zijn missie vol te brengen en de Geest te geven. Wanneer wij 100% van onszelf, onze wensen, doelen, alles wat wij zijn en willen worden, aan God overgeven, dan zijn wij in staat om Zijn Geest te ontvangen.
  Wanneer wij Gods Geest ontvangen dan is niets belangrijker dan het eeuwige leven, wij beginnen te begrijpen hoe God denkt en wat Zijn plan is. Moge God ons zegenen en altijd kracht geven om in heiligheid te leven.

  BeantwoordenVerwijderen